Anuntul privind ocuparea a 5 posturi temporar vacante de infirmier la SCJU Tg Mures poate fi accesat aici.

   Metodologia privind ocuparea a 5 posturi temporar vacante de infirmier la SCJU Tg Mures poate fi accesat aici.

    Fisa postului pentru infirmier poate fi accesat aici.