Anuntul privind ocuparea a 3 posturi temporar vacante de ingrijitoare la SCJU Tg Mures poate fi accesat aici

Metodologia privind ocuparea a 3 posturi temporar vacante de ingrijitoare la SCJU Tg Mures poate fi accesat aici

Fisa postului de ingrijitoare la SCJU Tg Mures poate fi accesat aici