Anuntul si metodologia privind examenul de promovare pentru asistent medical specializarea balneofiziokinetoterapie, pot fi accesate aici.