Anuntul privind promovarea personal la SMCSM poate fi accesat aici.
Metodologia privind promovarea personal la SMCSM poate fi accesat aici.