Anunțul privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de Inginer specialist IA, se poate vizualiza aici.

Metodologia de concurs se poate vizualiza aici.

Fișa postului pentru inginer se poate vizualiza aici.