Anuntul pentru concurs se poate vizualiza aici.
Metodologia de concurs se poate vizualiza aici.
Fisa de post poate fi vizualizata aici.