Anunțul privind concursul se poate vizualiza aici.

Metodologia de concurs se poate vizualiza aici.

Fișa postului pentru asistent medical generalist se poate vizualiza aici.