Anuntul privind ocuparea unui post temporar vacant de registrator medical la Sectia Clinica Chirurgie Generala I poate fi accesat aici.
Metodologia privind ocuparea unui post temporar vacant de registrator medical la Sectia Clinica Chirurgie Generala I poate fi accesata aici.
Fisa postului pentru registrator medical poate fi accesata aici.