SCJU Tg.Mureș anunță concursul pentru ocuparea unui număr de 4 posturi vacante după cum urmează:

• 1 (un) post auditor II – economist – Compartiment audit,
• 1 (un) post consilier juridic III – Compartiment juridic,
• 1 (un) post psiholog stagiar – Compartiment psihologi – Secția Clinică obstetrică ginecologie,
• 1 (un) post referent de specialitate I – Birou Achiziții Publice și Contractare.

Anunțul pentru concurs se poate vizualiza aici.
Metodologia de concurs se poate vizualiza aici.
Fișa de post pentru auditor II se poate vizualiza aici.
Fișa de post pentru consilier juridic III se poate vizualiza aici.
Fișa de post pentru psiholog stagiar se poate vizualiza aici.
Fișa de post pentru referent de specialitate I se poate vizualiza aici.

 

Erata privind concursul de consilier juridic III se poate vizualiza aici