Anunt pentru concurs se poate viziualiza aici.

Metodologia de concurs se poate vizualiza aici.

Fisa de post pentru referent specialitate se poate vizualiza aici.

Fisa de post pentru auditor se poate vizualiza aici.

Fisa de post pentru asistent medical generalist se poate vizualiza aici.