Anuntul privind ocuparea a doua posturi vacante de ingrijitoare poate fi accesat aici.
Metodologia privind ocuparea a doua posturi vacante de ingrijitoare poate fi accesata aici.
Fisa postului pentru ingrijitoare poate fi accesata aici.