Anuntul pentru ocuparea a 3 posturi temporar vacante poate fi accesat aici.
Metodologia de concurs pentru ocuparea a 3 posturi temporar vacante poate fi accesata aici.
Fisa postului pentru referent de specialitate poate fi accesata aici.
Fisa postului pentru inspector de specialitate poate fi accesata aici.
Fisa postului pentru muncitor necalificat poate fi accesata aici.