Anuntul privind concursul se poate vizualiza aici.
Metodologia de concurs se poate vizualiza aici.
Fisa postului pentru fiziokinetoterapeut se poate vizualiza aici.