Anuntul privind concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de registrator medical poate fi accesat aici.

Fisa de post pentru ocuparea unui post temporar vacant de registrator medical poate fi accesata  aici.

Metodologia privind concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant de registrator medical poate fi accesat aici.