Anuntul poate fi accesat aici.
Metodologia de concurs poate fi accesata aici.
Fisa de post pentru asistent medical poate fi accesata aici.
Fisa de post pentru registrator medical poate fi accesata aici.