Anunț licitație publică cu strigare pentru valorificarea prin vânzare a bunurilor scoase din funcțiune: deșeuri feroase/neferoase, deșeuri DEE electronice și deșeuri carton/hârtie.