Tabeul nominal cu punctajul obținut la proba interviu a concursului de ocupare a două posturi vacante de asistent de farmacie, se poate vizualiza aici.